May 16, 2023

Ambulance Chaser – isang hindi kagalang galang at baluktot na abogado na nag-uudyok sa iba na magdemanda. escrow account – isang uri ng deposito sa bangko na nakalaan para sa naitalang judgment award.

Karaniwang sinasampang claims cases ng mga marinong Pilipino sa NLRC o NCMB ay for permanent at total disability claims kahit na nasugatan o nabalian lang sila ng buto sa daliri.
Dahil yan sa buyo ng mga ambulance chasers (ito ay mga abogado) at mga ahente nila. Ang mga ahente nila ay hindi nakakurbata. Ito ay mga ordinaryong tao na lalapit sa seaman .   May mga ahenteng kapwa seaman, din or
di kaya ay mga asawa ng seaman,  o baka minsan ay isang nars. Tatapusin ng escrow provision ang hindi makatarungang galawang ganyan ng mga ambulance chasers at mga ahente nito.
Isang pagpapaliwanag :
ambulance chaser – isang hindi kagalang galang at baluktot na abogado na nag-uudyok sa iba na magdemanda.
escrow account – isang uri ng deposito sa bangko na nakalaan para sa naitalang judgment award.
#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers
#WakasanAngAmbulanceChasing
#SalotAngMgaAmbulanceChasers
#HuhuthutinKayoNgAmbulance Chasers