May 18, 2023

Ang escrow provision ay hindi naman para sa LAHAT na claims cases ng Pinoy seaman, ayon sa AMOSUP. Tinitiyak sa atin ng mga Kongresista na gumawa ng panukalang batas na may guardrails ang escrow provision at mapoproteksyunan pa rin ang karapatan ng mga marino.

#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers
#WakasanAngAmbulanceChasing
#SalotAngMgaAmbulanceChasers
#HuhuthutinKayoNgAmbulance Chasers