May 24, 2023

Ang makikinabang sa escrow provision ay ang mga marinong Pilipino at ang buong industriya. Sa ngayon, unti-unti nang nawawalan ng kumpiyansa ang mga foreign shiponwers para na kumuha pa ng mga marinong Pilipino dahil sila ay vulnerable sa mga ambulance chasers, paliwanag ni Congressman Ron Salo.

#EscrowIsNotAntiSeaman
#EscrowIsProMaritimeIndustry
#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers
#WakasanAngAmbulanceChasing
#SalotAngMgaAmbulanceChasers
#HuhuthutinKayoNgAmbulance Chasers