May 17, 2023

Ang mga galamay ng ambulance chasers ay kumikita through networking. O di ba ? sa pamamagitan ng mga kapwa seafarers din at mga asawa at mga kapamilya. Sila ay kumikita mula sa referral fees. Wala silang kamalay malay na ito ay illegal na paraan. Kung maisakatuparan ang escrow provision, magbabago ang pamamaraan at mawala na ang mga ambulance chasers na yan.

#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers