May 22, 2023

Filipino seafarers have to literally pay ambulance chasers their arms and legs when they take them as their representatives for their claims cases, says AMOSUP.

Oras na para wakasan ang masamang gawaing ito ng mga ambulance chasers sa pamamagitan ng escrow provision sa Magna Carta of Filipino Seafarers.
#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers
#WakasanAngAmbulanceChasing
#SalotAngMgaAmbulanceChasers
#HuhuthutinKayoNgAmbulance Chasers