May 23, 2023

Gusto palagi ng mga ambulance chasers ay ang makakuha ng maximum amount sa mga claims ng mga marino kaya lumulubo ang mga monetary awards ng halos doble or triple sa halaga. Sa escrow provision, hindi mapapasakamay ng mga ambulance chasers ang kargadong halagang ito, ayon kay Congressman Ron Salo.

#EscrowIsNotAntiSeaman
#EscrowIsProMaritimeIndustry
#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers
#WakasanAngAmbulanceChasing
#SalotAngMgaAmbulanceChasers