May 22, 2023

May nagaganap na disinformation campaign kaugnay sa escrow provision sa Magna Carta of Filipino Seafarers at itinuturing nilang anti-seaman ito. Huwag maniwala. ITO AY FAKE NEWS dahil ang escrow provision ay pro-maritime industry, ayon kay Congressman Ron Salo, isa sa mismong may akda ng panukalang batas.

#EscrowIsNotAntiSeaman
#EscrowIsProMaritimeIndustry
#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers
#WakasanAngAmbulanceChasing
#SalotAngMgaAmbulanceChasers