May 19, 2023

Patuloy ang pag-alis ng mga foreign shipowners sa bansa para kumuha ng mga marino para sa kanilang mga barko dahil sa ginagawang pangwawalanghiya sa sistema ng claims cases sa bansa. Napuna ninyo siguro na marami ng mga marinong Indonesians at sa kasalukuyan, nag explore na rin ang mga shipowners ng mga seafarers from Africa. Ito ay upang palitan ang mga Pinoy crew, kung sakaling magpatuloy pa ang mga “ridiculous claims cases”. Kaya nga’t sa ating kampanya, ang escrow provision sa Magna Carta of Filipino Seafarers ang isang paraan para mapanatili ang mga shipowners na ito para piliin ang mga Pinoy seaman na magtrabaho sa kani-kanilang mga barko.

#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers
#WakasanAngAmbulanceChasing
#SalotAngMgaAmbulanceChasers
#HuhuthutinKayoNgAmbulance Chasers