May 22, 2023

RAKET NG MGA AMBULANCE CHASERS. Ayaw ng mga ambulance chasers sa escrow provision sa Magna Carta of Filipino Seafarers kasi yun ang magiging katapusan ng kanilang racket sa pambubudol sa mga marinong Pilipino.

#EscrowIsNotAntiSeaman
#EscrowIsProMaritimeIndustry
#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers
#WakasanAngAmbulanceChasing
#SalotAngMgaAmbulanceChasers