May 25, 2023

Walang pinag-iba ang mga ambulance chasers at mga ahente nito sa mga swindlers. Mambubudol, manunuba, manloloko, at mapanlinlang. Iisa lang ang mga kulay at likaw ng kanilang mga bituka. Matitigil ang kanilang masasamang gawain sa pamamagitan ng escrow provision sa Magna Carta of Filipino Seafarers.

#EscrowIsNotAntiSeaman
#EscrowIsProMaritimeIndustry
#EndAmbulanceChasing
#EscrowIsTheSolution
#AmbulanceChasersAreTheRealProblem
#NoToTakingAdvantageofSeafarers
#SaveSeafarerJobsSaveTheEconomy
#ProtectSeafarersFromAmbulanceChasers
#WakasanAngAmbulanceChasing
#SalotAngMgaAmbulanceChasers
#HuhuthutinKayoNgAmbulance Chasers